DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI. JAK JĄ ODWOŁAĆ?

To częste problemy z jakimi klienci przychodzą do kancelarii. Najpierw darują nieruchomość, przenosząc na swoje dziecko jej własność a potem zaczyna się szereg problemów, związanych  z zachowaniem obdarowanego wobec darczyńcy. Dokładnie tak wydarzyło się u pani Barbary, która na podstawie umowy darowizny przeniosła własność nieruchomości zabudowanej domem na syna a sama zamieszkała w pokoju z kuchnią znajdujących się na parterze budynku. Krótko potem zaczęły się poważne kłótnie pomiędzy panią Barbarą a synem i jego rodziną. Syn przestał ogrzewać pomieszczenia zajmowane przez matkę i zakazał aby ta spotykała się w jego domu ze znajomymi. Zarzucał jej, że zużywa za dużo energii elektrycznej, dlatego matka aby unikać kłótni zazwyczaj przebywała w ciemnych pomieszczeniach. Na dodatek pani Barbara poważnie zachorowała a że była osobą samotną, mogła liczyć wyłącznie na pomoc swojego jedynego syna. Ten jednak zupełnie o matce zapomniał, nie interesował się ani jej zdrowiem ani nią samą, w ogóle jej nie odwiedzał, nawet wtedy gdy przebywała w szpitalu. Pani Barbara zaczęła żałować, że darowała synowi swój dom wraz z działką, bowiem syn okazał się wobec niej bardzo niewdzięczny.

Co może zrobić w tej sytuacji pani Barbara?

Zgodnie z art. 898 § 1 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności, tak jak w sytuacji pani Barbary. Nasza bohaterka może odwołać darowiznę poprzez złożenie synowi pisemnego oświadczenia, że darowiznę odwołuje. Skutkiem takiego oświadczenia jest obowiązek syna do zwrotu matce nieruchomości. Oświadczenie pani Barbary nie powoduje jeszcze, że staje się ona znowu właścicielką darowanej nieruchomości. Aby to nastąpiło musi zostać sporządzona przed notariuszem umowa przenosząca własności nieruchomości na panią Barbarę. Jeśli syn będzie się sprzeciwiał dobrowolnemu jej zawarciu, zawarcia takiej umowy nasza bohaterka może żądać przed sądem.

Jeśli jednak pani Barbara przebaczyła synowi jego rażącą niewdzięczność, nie może odwołać darowizny. Nie może jej też odwołać po upływie roku od dnia, w którym dowiedziała się o niewdzięczności syna.