MELDUNEK BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA? TO MOŻLIWE!

Ustawodawca kilka lat wcześniej zapowiedział, że obowiązek meldunkowy będzie zniesiony od 1 stycznia 2018 roku, o czym już kiedyś pisałam. Tak się nie stało. Mamy styczeń 2019 roku a obowiązek meldunkowy nadal istnieje.

Czy możliwe jest jednak aby dokonać meldunku bez zgody właściciela? Z problemem takim przyszła do kancelarii pani Krystyna, która zawarła z właścicielem umowę najmu lokalu na okres jednego roku. Pani Krystyna chciałabym dopełnić obowiązku meldunkowego i zameldować się na pobyt czasowy pod adresem lokalu mieszkalnego, który wynajmuje.

Oczywiście, że nasza bohaterka może zameldować się w lokalu bez zgody właściciela. Umożliwia jej to zapis w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382) wskazujący, że obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Wspomnianym tytułem prawnym do lokalu może być właśnie umowa najmu lokalu, zawarta pomiędzy panią Krystyną a właścicielem. Potwierdzenie właściciela, że pani Krystyna przebywa pod wskazanym przez nią adresem byłoby potrzebne tylko wtedy, gdyby w lokalu tym przebywała bez zawarcia pisemnej umowy. Jednak pani Krystyna umowę taką zawarła, dlatego jest w myśl cytowanej ustawy innym niż właściciel podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu. W takiej sytuacji powinna zostać zameldowana w mieszkaniu, które wynajmuje a formalna zgoda jego właściciela nie jest w tym przypadku potrzebna.