KODEKS DROGOWY ROWERZYSTY. DOBRZE GO ZNAĆ

Kiedy pogoda sprzyja rowerzystom, widać ich na każdej ulicy i ścieżce. Modnie jest jeździć na rowerze już nie tylko w czasie wolnym ale także do pracy! Modnie ale przede wszystkim zdrowo. Aby być doskonale przygotowanym do jazdy na rowerze, warto też poznać zasady obowiązujące rowerzystów, rządzące w ruchu drogowym.

Należy zacząć od tego, że kierujący rowerem mają obowiązek poruszania się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów. Dopiero w razie ich braku, mogą poruszać się po jezdni. Piesi, za wyjątkiem niepełnosprawnych, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście, poruszającemu się po ścieżce rowerowej.

Istnieje błędne przekonanie, że poruszający się rowerem po jezdni mogą jechać obok siebie. W ten sposób można poruszać się rowerem tylko wyjątkowo, albowiem jazda rowerzystów obok siebie jest zasadniczo zabroniona, za wyjątkiem sytuacji jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Warto zwrócić uwagę również na to, że rowerzystom zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach. Oznacza to w praktyce, że rozmowa przez telefon komórkowy w czasie jazdy na rowerze, jeżeli telefon trzymamy w dłoni, jest definitywnie zabroniona. Niestety wielu rowerzystów zasady tej nie przestrzega. A co z możliwością jazdy na rowerze w słuchawkach? Prawo wprost tego nie zabrania, jednak należałoby kwestię te rozważyć w odniesieniu do obowiązku zachowania przez rowerzystę szczególnej ostrożności na drodze.

Kierujący rowerem ma prawo skorzystać z chodnika lub drogi dla pieszych tylko wyjątkowo, gdy po pierwsze opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem. Po drugie zaś wtedy, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Po trzecie, gdy złe warunki pogodowe, takie jak np. śnieg, ulewa czy mgła zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni. Należy jednak pamiętać, że kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i co istotne, ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta nie ma prawa przejechać rowerem przez przejście dla pieszych. Musi wówczas zejść z roweru i dopiero przejść z nim przez pasy. Prawo przejazdu przez przejście dla pieszych rowerzysta ma wyłącznie, gdy obok przejścia jest wyznaczona ścieżka rowerowa.
Czy można przewozić inne osoby na rowerze? Tak, ale wyłącznie dziecko w wieku do 7 lat pod warunkiem, że jest ono umieszczone na siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Pamiętaj, że jeżdżąc na rowerze wbrew powyższym zasadom, popełniasz wykroczenie. Kara grzywny lub aresztu a także zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne (np. rower) grozi za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Sąd Najwyższy wskazał, że wobec osób kierujących rowerem w stanie nietrzeźwości nie można orzekać zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości nie można zakazać jazdy samochodem.